Dnevnik sumatraiste

Recenzija mr Gorana Petrovića

Posted On 10 јуна, 2018 at 1:20 pm by / No Comments

Knjiga Inkluzija – dr Saša Stepanović

U monografiji Inkluzija, autora dr Saše Stepanovića razmatra se pojam inkluzije u pedagoškom sistemu, sa posebnim osvrtom na decu sa senzornim smetnjama i isticanjem potrebe da se obrazovno-vaspitni rad škole prilagodi ovim učenicima.
Monografija ima jasnu, preglednu, logičnu i koherentnu strukturu, sadrži primere različitih metoda učenja i različitih oblika rada sa učenicima. Teorijski deo je jasno strukturisan, sa detaljnom elaboracijom obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju, njihovim karakteristikama i potrebama, kao i organizacijom nastave u školama za obrazovanje učenika sa smetama u razvoju, ali i redovnim školama. Sa druge strane, u empirijskom delu su prezentovani rezultati koji mogu značajno usmeriti rešavanje problema inkluzije u redovnim školama i unaprediti inkluzivno obrazovanje. Autor poštuje didaktičke principe i metodiku nastave, ali i navodi primere za uspostavanje diferencirane i individualizovane nastave. Ovakvim pristupom pruža se alternativa tradicionalnim oblicima rada, a učenik sa senzornim smetnjama dobija mogućnost većeg angažovanja na času i socijalnoj interakciji u školi.
Važnost ove teme prevazilazi i okvire obrazovno-vaspitnih institucija i zahteva angažovanje celokupnog društva. Samo sa takvim pristupom možemo govoriti o napretku i uključivanju učenika sa senzornim smetnjama u zajednicu. Upravo na to ukazuje dr Saša Stepanović, vrstan praktičar, koji je ovom monografijom svoja empirijska iskustva preneo i učinio dostupnim, kako svojim kolegama, tako i najširem auditorijumu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.