Dnevnik sumatraiste

Na sve četiri strane Sumatre

piše: doc. dr Jelena Marićević BalaćObjavljeno u Letopisu Matice srpske, knjiga 510, sveska 3, septembar 2022.Edicija „Cela lepa” – Dimitrije Popović, Lom; Katarina Pantović, Ritual pred spavanje...
Pročitaj više
Dnevnik sumatraiste

Čemu pesnici – Nikola Živanović

Ritual pred spavanje je ritual očišćenja i svrha mu je da se sve što se tokom dana dogodilo vrati na početnu poziciju ne bi li novi dan mogao da otpočne bez jučerašnjih tereta. Naravno, ovi rituali s...
Pročitaj više
Dnevnik sumatraiste

POTKOŽJE PALIMPSESTA

Sagledavanjem piščevog dela u celini jasno je uočljivo da je prozni izraz njegovo spisateljsko opredeljenje, ali je, po svemu sudeći, poezija polazna stvaralačka nit koja će Milorada Pavića pratiti i...
Pročitaj više
Dnevnik sumatraiste

Sandinista – knjiga koja se grli

Dragan Bošković je učeni pesnik, a lepota je i u finoći kojom on obrađuje svu tu građu, nesumnjivo se pokazujući kao jedan od najboljih savremenih srpskih književnika uopšte. Mnogo je toga ovde za po...
Pročitaj više
Slučaj Vladislav Špilman
Dnevnik sumatraiste

Slučaj Vladislav Špilman

Poljski pijanista i kompozitor jevrejskog porekla Vladislav Špilman, sin Samuela Špilmana i Edvarde Rapaport, rođen je 5. decembra 1911 u gradu Sosnovcu. Imao je brata Henrika i sestre Reginu i Halin...
Pročitaj više